Pagode krant

Wat is de zomerschool?

Wij bieden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
in de zomervakantie een breed aanbod van (leer)activiteiten.
Het betreft leerlingen uit de nieuwe groepen 4 t/m 8 van basisscholen in IJmuiden en Velsen-Noord.
Wij richten ons primair op de cognitieve ontwikkeling en secundair op de sociaal emotionele ontwikkeling.
In een periode van drie weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof.
We werken in kleinere groepen, zodat er meer aandacht is voor ieder kind.
In de ochtend werken wij aan taal, lezen en rekenen
en in de middag vinden er een leuke activiteiten plaats.
Dit wordt gedaan vanuit de betrokkenheid van de besturen
en passie van de professionals die een invulling geven aan de lessen.
De leerlingen worden hierdoor gestimuleerd om, na het volgen van de zomerschool,
het verkennen en realiseren van hun ontdekte passie(s)
en eigen talenten en mogelijkheden te gaan nastreven.
Daarnaast worden hen sociale vaardigheden aangereikt.
Wij willen met de zomerschool deze leerlingen een extra zetje geven in het ontdekken wie ze zijn,
wat ze willen en kunnen, zodat ze met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Doelstellingen:

*

Het organiseren van een zomerschool in meerdere wijken van de gemeente Velsen,
om de ontwikkeling op cognitief gebied te stimuleren en de talenten bij deze kinderen te activeren.

*

Het bieden van een leuke en zinvolle invulling van de zomervakantie.

Wij trachten deze doelen onder meer te bereiken:

*

Door het bieden van intensieve en persoonlijke begeleiding op het gebied van
taal-, lees-en reken-onderwijs

*

Het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, techniek, muziek,
dans en spel en andere creatieve activiteiten door vakintegratie